Αλλαγές στην Υπηρεσία Ηλ. Ταχυδρομείου της Σχολής ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ