ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α' ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019