Αιτήσεις Ορκωμοσίας περιόδου Σεπτεμβρίου 2017-2018

Καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2017-2018, να καταθέσουν αίτηση Ορκωμοσίας στη
Γραμματεία του Τμήματος από Τετάρτη 12/09/2018 έως και Τετάρτη 26/09/2018.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

  • στη Γραμματεία του Τμήματος τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 10:00-12:00
  •  ηλεκτρονικά με αποστολή στο psychology_registry@uoc.gr μέσω του ακαδημαϊκού e-mail των ενδιαφερόμενων με θέμα «ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ».
  • με αποστολή φαξ στο 28310-77578

Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο:

Διευκρινίσεις:

-  Να συμπληρωθούν στην αίτηση οπωσδήποτε όλα τα ζητούμενα στοιχεία καθώς και η ημερομηνία εξέτασης της τελευταίας  υποχρέωσης του φοιτητή. Αν η τελευταία εξεταζόμενη υποχρέωση είναι
η πτυχιακή εργασία, την ημερομηνία θα καταγράψει η Γραμματεία.

Προθεσμία κατάθεσης βαθμολογιών της εξεταστικής περιόδου του Σεπτέμβρη 2017-2018 είναι η 8η Οκτωβρίου 2018, τόσο για τα μαθήματα όσο και για τις πτυχιακές εργασίες. (ο χρόνος κατάθεσης της εργασίας στον επόπτη, προκειμένου ο τελευταίος να καταθέσει εμπρόθεσμα τη βαθμολογία,
προκύπτει από συνεννόηση μεταξύ επόπτη και φοιτητή).

-  Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι ΔΕΝ καταθέτουν αντίγραφα πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη του Π.Κ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος.

-  Η τελετή ορκωμοσίας της τρέχουσας περιόδου θα πραγματοποιηθεί στις 28 ή στις
29 Νοεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο Δ3 της Παν/πολης Γάλλου Ρεθύμνου. (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί)

-  Ώρα προσέλευσης υποψηφίων για την ορκωμοσία (θα ανακοινωθεί)

-  Απαγορεύεται κατά την τελετή η χρήση καραμουζών και η ρίψη κομφετί

-  Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθούν τα παραπάνω, η τελετή διακόπτεται.

-  Οι υποψήφιοι πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να υπογράψουν έγγραφα και να παραδώσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (και το βιβλιάριο υγείας
Πανεπιστημίου αν είχαν εκδώσει) την παραμονή της ορκωμοσίας από 10:00 π.μ. -15:00 μ.μ.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

10/09/2018