Ανακοίνωση Επιλογής Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017