Διατμηματικό μάθημα ΣΚΕΨ3004

Το μάθημα διδάσκεται Δευτέρα 14:30-17:30 στην αίθουσα Σ.Κ.Ε.

Διδάσκων:
Σέργιος Τζοτζές
stzotzes@econ.soc.uoc.gr

2831077424