Συνεδρίαση Επιτροπής Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας θα συνεδριάσει την Τετάρτη 28.11.2018. 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την  Παρασκευή 23.11.2018 και κατατίθενται μέσω e-mail με παραλήπτες και τα τρία μέλη της επιτροπής, κ.κ. Σ. Τριλίβα, Θ. Γιοβαζολιά και Α. Αρβανίτη.

Από την Επιτροπή