Εξέταση Αγγλικών 23-1-2018

Για την εξέταση του μαθήματος ΨΑ 2702 την Τρίτη 23/1/2018 θα χρησιμοποιηθούν τα αμφιθέατρα Δ3 και

Δ3-7α. Η αίθουσα Δ1-Α δεν θα χρησιμοποιηθεί.