Εξεταστέα ύλη Ψ2104"Νοημοσύνη: Θεωρίες και Προβληματισμοί στη μελέτη της ευφυΐας"

Δείτε την ύλη εδώ.
Η διδάσκουσα,
Αικατερίνη Βενιανάκη