Κριτήρια Επιλογής -- Εργαστήριο Ψ4307- Μ.Πουρκός.

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου το μάθημα του Εργαστηρίου "Πολυτροπικές Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης" θα γίνει στην αίθουσα  Δ2-Β όπου οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος και επίσης θα γίνει η επιλογή των 20 φοιτητών/τριών που θα το παρακολουθήσουν. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του μαθήματος έχει βιωματικό χαρακτήρα ένα από τα βασικά κριτήρια που θα ληφθεί σοβαρά υπόψη για την τελική επιλογή είναι η εκπόνηση μιας μικρής βιωματικής εργασίας (η οποία θα συνιστά και ένα από τα πολλά κεφάλαια της τελικής εργασίας) λαμβάνοντας υπόψη την πιο κάτω οδηγία:
Καλείστε να περιγράψετε αναλυτικά τα κεφάλαια ζωής του εσωτερικού σας παιδιού από τη στιγμή που είσασταν ακόμη μια εν δυνάμη δυνατότητα μέχρι τον μελλοντικό σας θάνατο. Για κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να γίνει ένα τουλάχιστον ιχνογράφημα μαζί με την σχετική του ανάλυση (φαινομενολογική και ερμηνευτική).

Η εργασία θα πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου η ώρα 19:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mavrikospourikos@gmail.com με τον τίτλο Βιογραφική ιστορία του εσωτερικού παιδιού.

Παρακάτω σε αρχείο δείτε  το περίγραμμα του μαθήματος και ένα μικρό δείγμα γραφής της εργασίας που έχετε να εκπονήσετε. Στο δείγμα φαίνεται και ο τρόπος που θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο το κείμενό σας.

Περίγραμμα

Δείγμα γραφής