Επιλογή Φοιτητών για το Σεμ.Ψ-3617 «Ψυχολογία των Εξαρτήσεων» και Εργ.Ψ-4609 «Εργαστηριακές ασκήσεις στην πρόληψη των εξαρτήσεων και προαγωγή της ψυχικής υγείας»

Ανακοίνωση για Σεμινάριο Ψ-3617 «Ψυχολογία των Εξαρτήσεων» και  Εργαστήριο Ψ-4609 «Εργαστηριακές ασκήσεις στην πρόληψη των εξαρτήσεων και προαγωγή της ψυχικής υγείας»

Διδάσκων: Μιχάλης Τσαγκαράκης (m_tsagarakis@yahoo.com)

Ι.  Προ-απαιτούμενα μαθήματα για την εγγραφή στο σεμινάριο με τίτλο: 

Ψ-3617 - Ψυχολογία των Εξαρτήσεων

  1.  Ψυχοπαθολογία Ενηλικών  (Ψ 3602)
  2.  Ψυχοπαθολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας  (Ψ 3614)

Ανώτερος αριθμός εγγεγραμμένων: 25 άτομα - Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για το Σεμινάριο να προσέλθουν με τις καρτέλες τους

ΙΙ.  Προ-απαιτούμενα μαθήματα για την εγγραφή στο εργαστήριο με τίτλο:

Ψ-4609 - Εργαστηριακές ασκήσεις στην πρόληψη των εξαρτήσεων και    προαγωγή της ψυχικής υγείας

  1. Συμβουλευτική Ψυχολογία (Ψ3615)

 

Ανώτερος αριθμός εγγεγραμμένων: 20 άτομα - Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για το Εργαστήριο να προσέλθουν με τις καρτέλες τους