Εργαστήριο Κοινοτικής Ψυχολογίας

Οι φοιτητές/ τριες που θέλουν να συμμετάσχουν στο “Εργαστήριο Κοινοτικής Ψυχολογίας:  Έρευνα και Πράξη” (Ψ4704) θα πρέπει να έρθουν την Παρασκευή  22.9.2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα Α1-2 ισόγειο για συνέντευξη.  Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν 16 άτομα που πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • Έχουν περάσει τα μαθήματα «Μεθοδολογίας έρευνας»
  • Έχουν περάσει τα μαθήματα «Ψυχοπαθολογίας»
  • Έχουν γνώσεις ποιοτικής ερευνητικής μεθοδολογίας ή παρακολουθούν μάθημα ποιοτικής μεθοδολογίας
  • Έχουν περάσει τα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας και ορολογίας
  • Μπορούν να συνεργαστούν με συμφοιτητές τους σε ερευνητικές ομάδες
  • Μπορούν να εργαστούν εντατικά και συλλογικά ώστε να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την έρευνα που θα αναλάβουν στο εργαστήριο.

Η διδάσκουσα,

Σοφία Τριλίβα