Έναρξη μαθημάτων κ. Ο.Θεμελή

 

Ανακοινώνεται ότι η έναρξη του μαθήματος Ψ3504 Εγκληματολογική Ψυχολογία και του Σεμιναρίου Ψ3510 Τεχνικές συνέντευξης ανήλικων μαρτύρων/θυμάτων κακοποίησης,  θα λάβει χώρα στις 3 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

 

Η Διδάσκουσα,

 

Όλγα Θεμελή