Συνάντηση με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν ΑΜ από 3937 έως και 3949 να προσέλθουν στο γραφείο μου

(Α. Καστελλάκης, 1ος όροφος κτηρίου Ψυχολογίας) την Τρίτη (22-11-16) στις 11.00 πμ για μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας.

 

Ανδρέας Καστελλάκης