ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ψ4721

 Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
(μέσω email) για το εργαστήριο «Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας» (Ψ4721-ΕΡΓ)
 να προσέλθουν στο Εργαστήριο  Η/Υ της Κοσμητείας την Τετάρτη 14/2/18 κι ώρα 9.00 π.μ.

 

 

Η διδάσκουσα

Βενιανάκη Αικατερίνη