Σεμινάριο Τμήματος Κοινωνιολογίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ MARCEL MAUSS»

Η γαλλική κοινωνιολογική σχολή αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών, καθώς επηρέασε καθοριστικά την ιστορία τόσο της κοινωνιολογίας όσο και της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Στο πλαίσιό της δόθηκε ίσως η πρώτη ολοκληρωμένη απάντηση σχετικά με το πώς συγκροτείται το αντικείμενο της κοινωνιολογίας ως επιστήμης. Η συμβολή του Marcel Mauss, μαθητή και ανιψιού του Emile Durkheim, είναι καθοριστική. Τα κείμενά του άνοιξαν πολυσχιδείς επιστημολογικούς, μεθοδολογικούς και θεωρητικούς ορίζοντες. Αξιοσημείωτη είναι η επανεξέταση του αντικειμένου της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας, η οποία βασίζεται στον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του «κοινωνικού» αφενός με το «ψυχικό» (σχέσεις ψυχολογίας και κοινωνιολογίας) και αφετέρου με το «βιολογικό» (το σώμα ως αντικείμενο της κοινωνιολογίας). Η πρότασή του να θεωρήσουμε ως αντικείμενο των κοινωνικών επιστημών τα ολικά κοινωνικά γεγονότα (fait social total), καθώς και οι έρευνές του για τις τεχνικές του σώματος και την επίδραση των ιδεών στον οργανισμό, προϋποθέτουν την υπέρβαση της πρώιμης ντιρκεμιανής οριοθέτησης του κοινωνικού γεγονότος ως αντικειμένου της κοινωνιολογίας κατ’ αντιδιαστολή με το αντικείμενο της ψυχολογίας και της βιολογίας. Στο σεμινάριο θα ανιχνεύσουμε τις βασικές όψεις αυτής της μετατόπισης, της οποίας η διερεύνηση του εύρους είναι υπό εξέταση. Το σεμινάριο θα λειτουργήσει ως εργαστήριο ανάλυσης των κειμένων αυτών, αλλά και ως διερεύνηση ορισμένων ερευνητικών προεκτάσεων.

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο κάθε Τρίτη, 17:30-20:30, στην αίθουσα Α3-2. Μπορούν να γίνουν δεκτοί έως πέντε φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας.

Προϋποθέσεις:

(α) Γνώση της γαλλικής γλώσσας.

(β) Ενδιαφέρον για την ιστορία των κοινωνικών επιστημών και της ψυχολογίας των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου  αιώνα με γαλλική βιβλιογραφία γίνονται αυτοδικαίως δεκτοί.

Ο διδάσκων

Τζανάκης Μανόλης