Σεμινάριο Θ.Κοκκινάκη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ

Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

(Διδάσκουσα: Θεανώ Κοκκινάκη)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

Τα κριτήρια επιλογής για το σεμινάριο «Θέματα Ανάπτυξης Βρεφών» θα είναι τα εξής:

  1. Έτος σπουδών,
  2. Συνολικός αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων (μαζί με τα Αγγλικά ως ένα μάθημα),
  3. Μέσος όρος βαθμολογίας των παραπάνω μαθημάτων,
  4. Συνολικός αριθμός σχετικών μαθημάτων (προαπαιτούμενα είναι η Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι και η Μεθοδολογία Έρευνας, εδώ συνυπολογίζονται και τυχόν σχετικά μαθήματα από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Δημοτικής Εκπαίδευσης),
  5. Μέσος όρος βαθμολογίας των παραπάνω σχετικών μαθημάτων.

 

 

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο σεμινάριο θα γίνουν την Τετάρτη 27.9.2017 (17.30-20.30, αίθουσα Δ2-Β). Απαραίτητη η καρτέλα με την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. Για το σεμινάριο θα επιλεγούν 20 φοιτητές 4ου/5ου ή μεγαλύτερου έτους και 5 φοιτητές/τριες 3ου έτους.