Ανακοίνωση Σεμ. 3705 και Εργ. 4608

 

Ι.  Προ-απαιτούμενα μαθήματα για την εγγραφή στο σεμινάριο με τίτλο: 

 

 Ψ 3705--Ψυχική Υγεία στην κοινότητα:  ποιοτικές  και κριτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

  1. 1.        Ψυχοπαθολογία Ενηλικών  (Ψ 3602)
  2.  Ψυχοπαθολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας  (Ψ 3614)
  3. 3.        Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες Ι (Ψ 1201)

 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για το Σεμινάριο να προσέλθουν με τις καρτέλες τους.  

 

 

ΙΙ. Για το εργαστήριο με τίτλο: Αξιολόγηση και Παρέμβαση στην Οικογένεια (Family Assessment and Intervention) Ψ4608

Οι θέσεις στο εργαστήριο αυτό έχουν καλυφθεί.