Πτυχιακή με κ. Ορφανίδου

Τα κριτήρια για ανάληψη πτυχιακής με την κα Ορφανίδου είναι κατά σειρά προτεραιότητας:
1. ο αριθμός των μαθημάτων που σας απομένουν για πτυχίο
2. αν έχετε πάρει κάποιο από τα μαθήματα που διδάσκω (είτε Μεθοδολογία
Έρευνας ΙΙ, είτε το σεμινάριο είτε το εργαστήριο).

Οπότε επικοινωνείστε άμεσα μαζί μου δηλώνοντας τις υποχρεώσεις σας για
να πάρετε πτυχίο (πόσα υποχρεωτικά, πόσα επιλογής, πόσα
σεμινάρια/εργαστήρια) και αν έχετε πάρει κάποιο από τα μαθήματα που
αναφέρονται στο 2. Θα ενημερωθείτε σχετικά με το αποτέλεσμα της
επιλογής μέχρι τις 27/09. Στις 29/09 από τις 11 μέχρι τη 1:30
μπορείτε να περάσετε από το γραφείο μου να συζητήσουμε.