Ανακοίνωση κ. Καστελλάκη για Πτυχιακές

Παρακαλούνται οι φοιτητές (AM: 3215, 3142, 2941, 3089, 3242, 3104, 3106, 3040, 2992, 2549, 2662, 3099) που έχουν αναλάβει μαζί μου πτυχιακή εργασία να προσέλθουν στο γραφείο μου την 5-10-16 και ώρα 1.30 μμ για να συζητήσουμε για την πρόοδο της εργασίας τους. Οι συναντήσεις λογικά δε θα διαρκέσουν περισσότερο από 10 λεπτά με τον καθένα σας.
Στη συνάντηση θα παρακαλούσα όλοι να έχουν μαζί τους τον τίτλο και το περίγραμμα της εργασίας τους καθώς και να έχουν μια σαφή εικόνα για το πότε χρονικά πρόκειται να ολοκληρώσουν το εγχείρημα τους.
Σε περίπτωση που κάποιος/α αδυνατεί να παρευρίσκεται στη συνάντηση παρακαλώ να ειδοποιήσει εγκαίρως το διδάσκοντα.
Ο Αναπλ. Καθηγητής
Ανδρέας Καστελλάκης