Ανακοίνωση για την Πτυχιακή Εργασία με τον κο Νέστορος