Περίγραμμα μαθήματος Ψ2204

Το μάθημα αυτό δεν επιτρέπεται να το δηλώσουν όσοι έχουν περάσει το Ψ4206 ή το ΜΕΘΚ131.

Δείτε το περίγραμμα εδώ.