Περίγραμμα Εργαστηρίου Δεξιότητες Χρήσης Νέων Τεχνολογιών Ψ-4205