Ανακοίνωση για το σεμινάριο Γνωστικής Πειραματικής Ψυχολογίας και το εργαστήριο «Εργαστηριακές ασκήσεις στη Γλώσσα»

Για την επιλογή των φοιτητών, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους

  1. Εκτυπωμένη την καρτέλα τους
  2. Να έχουν σημειώσει τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων των δύο πρώτων ετών που έχουν περάσει
  3. Αν έχουν περάσει τα μαθήματα Γνωστική Ι, Γνωστική ΙΙ ή ΙΙΙ (ανάλογα με τον οδηγό σπουδών τους), Στατιστική Ι, Μεθοδολογία Ι
  4. Το έτος σπουδών τους
  5. Τον μέχρι τώρα Μέσο Όρο