Ανακοίνωση Δημιουργίας Νέου Group για το Φροντιστήριο του Μαθήματος Στατιστικής Ι