Ανακοίνωση για την ΝΕΑ Hμερομηνία Εξέτασης του Εργαστηρίου Ψ-4205