Εξέταση μαθημάτων κ. Παναγή στην εμβόλιμη

Σε περίπτωση εξέτασης μαθήματος σε εμβόλιμη εξεταστική με διδάσκοντα τον κ. Παναγή τα θέματα εξετάσεων θα είναι ανάπτυξης.