Κριτήρια επιλογής για το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας