Ανακοίνωση κου Γιοβαζολιά για εποπτεία πτυχιακών εργασιών 2017-18