Φροντιστήριο στην Εισαγωγή στη Νευροβιολογία-Γενετική

Καλούνται οι φοιτητές που δεν πέρασαν το μάθημα της Εισαγωγής στην Νευροβιολογία-Γενετική (Ψ-1401) εφόσον έχουν απορίες να προσέρχονται κάθε Δευτέρα (με βάση το πρόγραμμα του παρουσιάζεται πιο κάτω) στις 2.30 στην αίθουσα Α1-2 για επίλυση αποριών:
1.  5-3-18: Απορίες στα κεφάλαια 2 και 3 των Σημειώσεων & συναφών διαφανειών
2. 12-3-18: Απορίες στα κεφάλαια 4 και 5 των Σημειώσεων & συναφών διαφανειών
3. 19-3-18: Απορίες πάνω στην ενότητα της Νευροανατομίας & συναφών διαφανειών
4. 26-3-18: Απορίες στα κεφάλαια 7 και 8 των Σημειώσεων & συναφών διαφανειών
5. 16-4-18: Απορίες στα κεφάλαια 9 και 10 των Σημειώσεων & συναφών διαφανειών

Ο διδάσκων

Ανδρέας Α. Καστελλάκης