Ανακοίνωση κου Γιοβαζολιά για Εθελοντές στο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας