Επιλογή Φοιτητών στο σεμινάριο Ψ-3412

Η επιλογή των φοιτητών στο σεμινάριο Ψ-3412 θα γίνει με αλγόριθμο. Όσοι φοιτητές προσέλθουν θα πρέπει να κρατούν φωτοτυπία της καρτέλας τους από το studentsweb.

Ο Διδάσκων
Γ. Παναγής