Επιλογή φοιτητών για το σεμινάριο της κας Γιακουμάκη