Συμμετέχοντες Φοιτητές Εργαστηρίου κ. Νικολόπουλου