Ανακοίνωση για το Εργαστήριο “Βασικές τεχνικές και μέθοδοι έρευνας του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς”

Η επιλογή των φοιτητών για το εργαστήριο Ψ-4401 θα γίνει με βάση αλγόριθμο που θα λαμβάνει υπόψη του τις εξής παραμέτρους:

1. 8 φοιτήτριες/φοιτητές από το 4ο έτος και άνω και 4 από το 3ο έτος
2. Αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής κατά τα δύο πρώτα έτη (μπόνους)
3. Σχετικά μαθήματα με το πεδίο της Βιοψυχολογίας/Νευροεπιστημών και Στατιστικής που έχει περάσει επιτυχώς ο φοιτητής (μπόνους)

5. Συνολικός μέσος όρος βαθμολογίας (μπόνους)

Τα προαπαιτούμενα μαθήματα που θα πρέπει να έχει περάσει κάποιος είναι τα μαθήματα της Μεθοδολογίας, Στατιστικής Ι& Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται όσοι φοιτητές έρθουν στην πρώτη συνάντηση όπου θα γίνει και η οριστική επιλογή να κρατούν πρόσφατη καρτέλα βαθμολογίας εκτυπωμένη από το students web. Φοιτητές που δεν θα έχουν το σχετικό πιστοποιητικό δεν θα γίνουν δεκτοί, ανεξάρτητα από το έτος σπουδών στο οποίο βρίσκονται.