Έναρξη μαθημάτων κ. Παναγή

Τα μαθήματα του κ. Παναγή θα ξεκινήσουν τη δεύτερη εβδομάδα (21 και 22 Φεβρουαρίου).

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται για το Εργαστήριο Ψ 4401 καλούνται να τον συναντήσουν στο γραφείο του
με αντίγραφο της καρτέλας τους τη Δευτέρα 12/2 στις 14.30 ή την Τρίτη 13/2 στις 14.30.
Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν περάσει τα μαθήματα Φυσιολογία Συμπεριφοράς Ι, Φυσιολογία Συμπεριφοράς ΙΙ και Μεθοδολογία Έρευνας.
Οι επιλεχθέντες θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 14/2.
Το Εργαστήριο θα ξεκινήσει κανονικά την Πέμπτη 22/2.