Έναρξη μαθημάτων κ. Δημητροπούλου

Τα μαθήματα Ψ3314 και Ψ3315 με διδάσκουσα την κ. Δημητροπούλου θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 15/11/2017.

Συγεκριμένα:

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Ψ3314 (ΣΕΜ) Ψυχοεκπαιδευτικές δεξιότητες στη σχολική τάξη της κ, Δημητροπούλου καλούνται επειγόντως να προσέλθουν αύριο Τρίτη 14/11/2017 και ώρα 5:30 στην Αίθουσα Δ2Β μαζί με την καρτέλα από το Student's web, για σχετική ενημέρωση σε σχέση με το περιεχόμενο του σεμιναρίου και τα κριτήρια επιλογής, έτσι ώστε η επιλογή να γίνει άμεσα και το Σεμινάριο να ξεκινήσει την Τετάρτη 15/11/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Το Επιλεγόμενο Ψ3315 θα ξεκινήσει κανονικά Πέμπτη 16/11/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα.