Διάλεξη στα Πλαίσια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας