Ώρες γραφείου κ Οικονόμου για Τρίτη 15 Νοεμβρίου

Σας ενημερώνω ότι δεν θα είμαι διαθέσιμος στις ώρες γραφείου μου την Τρίτη 15 Νοεβρίου. Θα είμαι διαθέσιμος τις ίδιες ώρες την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου.

 

Ηλίας Οικονόμου