Επιλογή στο Εργαστήριο του κ Οικονόμου

Οι πιο κάτω φοιτητές επιλέγονται για το Εργαστήριο με βάση την ερευνητική πρόταση που μου κατέθεσαν.

 

3404, 3543, 3680, 3797, 3739, 3787, 3048, 3761 και Cristiano Ursella.