Αναβολή Σεμ.Ψ3703 για 14/10/2016

Το Σεμινάριο δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14/10/2016 λόγω ασθένειας της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα συζητηθεί στην συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής.

 

Η διδάσκουσα

Κατερίνα Κούτρα