Αναβολή Μαθημάτων κ. Νικολόπουλου

Την εβδομάδα 13-17/2/2017 ο κ. Νικολόπουλος θα απουσιάζει λόγω ασθενείας.

Για τις αναπληρώσεις θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση.