Ψ3305-Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος

Ανακοινώνεται οτι το μάθημα Ψ3305-Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/05/2018  λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στις εργασίες του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αναπτυξιακής Ψυχολογίας. 

Η αναπλήρωση του μαθήματος έχει προγραμματιστεί τη Παρασκευή 18/05/2017, 11.30-14.30 στην αίθουσα Α1-2 (ισόγειο).

Το προγραμματισμένο μάθημα της ίδιας ημέρας θα υλοποιηθεί κανονικά στις 14.30 στην αίθουσα Δ2-Γ.

Ο Διδάσκων, 

Δημήτρης Παπαδόπουλος