Αναβολή Εξέτασης Αγγλικών 11/1/17

Λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο η διδάσκουσα κ. Καραγιώργου σας ενημερώνει ότι η εξέταση του μαθήματος ΨΑ1701 για την Τετάρτη 11/1/17 αναβάλεται και θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης. 

 

Από τη Γραμματεία.