Αναπλήρωση Οργανωτικής Ψυχολογίας

Στο μάθημα της Οργανωτικής Ψυχολογίας με τον κύριο Ερρίκο Βασιλικό θα γίνει μία

ώρα έκτακτης Αναπλήρωσης στην Αίθουσα Καμπίτση Δευτέρα 30/10/2017

και ώρα 14:30 -15:30.