Ανακοίνωση για τις Ώρες και την Ύλη Εξέτασης του Εργαστηρίου Ψ-4205