Επιλογή συμμετεχόντων στο Σεμινάριο "Ψ-3109" Η έρευνα στην αντίληψη και οι εφαρμογές της

Βρείτε εδώ τη διαδικασία για την επιλογή στο σεμινάριο.

Αποστολή εργασιών έως την Κυριακή 25/9/2016