Ανακοίνωση για το Σεμινάριο του κ Οικονόμου

Please see some important info about the seminar here