Ανακοίνωση για το Σεμινάριο "Πειραματική Αισθητική"

Η επιλογή των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην πρώτη συνάντηση. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποδείξουν γνώση αγγλικών επιπέδου Β2 και να έχουν διαθέσιμες τις καρτέλες μαθημάτων τους.

 

Η. Οικονόμου