Αλλαγή ημερομηνίας εξέτασης Ψ3404 κ.Γιακουμάκη

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ»

ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Λόγω σοβαρού ζητήματος, έπρεπε να γίνει αλλαγή στην ημερομηνία εξέτασης

του μαθήματος τον Σεπτέμβριο.

Η νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης είναι Δευτέρα 04/09/17,

10:15 - 11:30 στο αμφιθέατρο Δ3.

Επειδή η διάρκεια της εξέτασης είναι μικρή, σας παρακαλώ όλους να είστε συνεπείς

στην ώρα προσέλευσης.

Ευχαριστώ,

Στέλλα Γιακουμάκη