Ακύρωση και Αναπλήρωση Φροντιστηρίου για το Μάθημα Στατιστικής Ι